ระบบสมัคร การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ | คณะดนตรีและการแสดง

การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระบบสมัครออนไลน์
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้ง 22
จัดโดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

Upload

มีความประสงค์เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 22
เพลงที่เข้าประกวดคือ (ใช้ทั้งในการส่งคลิปขับร้อง รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ)

1. เพลงจังหวะช้า

2. เพลงจังหวะเร็ว

Upload
เฉพาะไฟล์ PDF
Upload
เฉพาะไฟล์ PDF

ข้าพเจ้าสมัครใจเข้าการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้ง 22 โดยยอมรับข้อกำหนดและกติกาของคณะกรรมการผู้จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งทั้งหมด ทั้งนี้ส่งคลิปบันทึกการขับร้องเพื่อคัดเลือกและ

ขอรับรองว่าเป็นเสียงของข้าพเจ้าจริง

Upload วิดีโอ หรือ แนบลิงค์วิดีโอ ส่งประกวดรอบคัดเลือก (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ผู้สมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต้องส่งใบสมัคร และคลิปบันทึกการขับร้อง บอกชื่อเพลง  ชื่อผู้เข้าประกวด 
ชื่อสถาบันการศึกษา  โดยบันทึกเสียงธรรมดา  ห้ามใช้เทคนิคใด ๆ ในห้องบันทึกเสียง  ไม่มีการแต่งเสียง หรือมีดนตรีประกอบ  และห้ามบันทึกเสียงร้องรวมกับผู้เข้าประกวดอื่น ๆ  ผู้เข้าประกวดสามารถกำหนดลีลาการขับร้องเพลงเป็นของ
ตัวเองได้โดยไม่ต้องเลียนแบบลีลาการร้องตามแถบบันทึกเสียงของนักร้องศิลปิน

Upload

แนะนำให้อัพโหลดผ่าน Google Drive / One Drive / Drop box ฯลฯ

และกรุณาตั้งค่าการเข้าชมเป็นสาธารณะ

กรุณาอ่าน

  1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกด "ส่งใบสมัครออนไลน์"

  2. กด "ส่งใบสมัครออนไลน์" แค่ 1 ครั้งเท่านั้น และรอการอัพโหลดสักครู่ เนื่องจากอัพโหลดไฟล์จำนวนมาก รวมถึงวิดีโอ อาจทำให้ล่าช้า

  3. กรุณาไม่ปิดหน้าเว็บไซต์นี้ จนกว่าจะมีข้อความยืนยันขึ้นบนหน้าเว็บไซต์

  4. อีเมลยืนยันการส่งใบสมัคร จะถูกส่งภายใน 48 ชม.